Students

Page Updated On : 19/12/2016 - 10:37:49

 

STUDENTS ON ROLL IN THE DISCIPLINE OF MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLGY

 

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

NEW DELHI-110012

 

S.No
Name of the student
Chairman
M Sc. Students
1)       
Ms. Bablee Kumari Singh (20704)
Dr. S.V.A.C.R. Mithra
2)       
Mr. Soham Choudhary (20705)
Dr. Monika Dalal
3)       
Mr. Sumit Jha (20706)
Dr. Amol Kr. U. Solanke
4)       
Mr. Sougata Bhattacharjee (20707)
Dr. S. Barthakur
5)       
Ms. L. Ashakiran Devi (20708)
Dr. Rhitu Rai
6)       
Mr. Abinash Biswajit Shetty (20709)
Dr. P. K. Dash
7)       
Mr. Niladri Barman (20837)
Dr. Monika Dalal
8)       
Mr. Sourav Kumar Das (20838)
Dr. S.V.A.C.R. Mithra
9)       
Mr. Bipratip  Dutta (20839)
Dr. Amol Kr. U. Solanke
10)   
Ms. Shaziya  Sultana (20840)
Dr. S. Barthakur
11)   
Mr. Akash  Paul (20841)
Dr. Subodh Kr. Sinha
12)   
Mr. Sunil  Ningombam (20842)
Dr. Jasdeep C. Padaria
13)   
Ms. Taku Monya (20843)
Dr. Rhitu Rai
   
Ph.D students
1)       
Mr. Chandra Prakash (9862)
Dr. N. K. Singh
2)       
Mr. Ravi Prakash Saini (10013)
Dr. T. R. Sharma
3)       
Mr. Rajendra Prasad Meena (10018)
Dr. Jasdeep Padaria
4)       
Ms. Antara Das (10514)
Dr. Kishor Gaikwad
5)       
Mr. Prashant Yadav (10155)
Dr. Anita Grover
6)       
Mr. Deepak V. Pawar (10153)
Dr. T. R. Sharma
7)       
Mr. Lianthanzauva (10313)
Dr. R. C. Bhattacharya
8)       
Mr. Alim Junaid (10314)                 
Dr. Kishor Gaikwad
9)       
Mr. Albert Maibam (10315)
Dr. Jasdeep C. Padaria
10)   
Mr. Mahajan Mahesh Mohanrao (10316)
Dr. Kanika
11)   
Mr. Rakesh Kumar Prajapat (10317)
Dr. Rekha Kansal
12)   
Mr. Vinod Kumar Jangid (10318)
Dr. Anita Grover
13)   
Ms. Anupma (10319)
Dr. Sarvjeet Kaur
14)   
Mr. Manoj M.L. (10495)                  
Dr. N.K. Singh
15)   
Mr. Sudhir Kumar (10496)
Dr. R.C. Bhattacharya
16)   
Ms. Shruti Sinha (10497)                 
Dr. T. R. Sharma
17)   
Ms. Shikha Dixit (10498)                
Dr. Anita Grover
18)   
Mr. Panazade Kishor Prabhakar (10500)
Dr. Jasdeep C. Padaria
19)   
Ms. Priyanka (10501)                                  
Dr. Kanika
20)   
Mr. Pawan Sitaram Mainkar (10549)
Dr. Rekha Kansal
21)   
Mr. Kamble Viraj Gangadhar (10550)
Dr. Sarvjeet Kaur
22)   
Mr. Sandeep Jaiswal (10639) 
Dr. Debasis Pattanayak
23)   
Ms. Sarita Kumari  (10640)
Prof. N.K. Singh
24)   
Mr. Lalbahadur Singh (10696)
Dr. P.K. Jain
25)   
Ms. Priyanka Singh (10697)  
Dr. T. Mohapatra
26)   
Mr. Chetan Kumar Nagar (10720)
Dr. P. K. Mandal
27)   
Ms. Sharani  Choudhury (10836)
Dr. R. C. Bhattacharya
28)   
Ms. Parichita  Priyadarshini (10837)
Dr. P.K. Jain
29)   
Ms. Jyotsana  Tilgam (10838)
Dr. Debasis Pattanayak
30)   
Ms. Sreeshma  N (10839)
Prof. N.K. Singh
31)   
Ms. Alka  Bharati (10840)
Dr. P. K. Mandal
32)   
Mr. Kishor Uttamrao Tribhuvan (10841)
Dr. T. R. Sharma
33)   
Mr. Kuldeep  Kumar (10842)
Dr. Kishor Gaikwad
34)   
Mr. Deepanshu  Jayaswal (10843)
Dr. Rekha Kansal
35)   
Mr. Mahendra C (10844)
Dr. Kanika
36)   
Ms. Gamage Dona Gaya Chaturani (10918)
Dr. Anita Grover